Papuzie Centrum Informacyjne


    Strona główna          Forum         Album zdjęć          Czat     │   Istnieje od 2000 roku


    Probiotyki dla ptaków - Leslie MoranUwaga tłumacza: w artykule używam polskiego określenia "ptasie probiotyki", jest to pewien skrót, który oznacza probiotyki przeznaczone do stosowania u ptaków.

Branża drobiarska definiuje probiotyki jako "kulturę specyficznych żywych mikroorganizmów, które korzystnie wpływają na zwierzęcego gospodarza poprzez poprawę jelitowej równowagi mikrobiologicznej". (1)

Zgodnie z obecnie przyjętą definicją przez Organizację do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa ONZ (FAO) oraz Światową Organizację Zdrowia, probiotyki są definiowane jako "żywe mikroorganizmy, które podane w odpowiedniej ilości przynoszą korzyści dla zdrowia gospodarza". Dokładniej, probiotyki są to żywe niepatogenne i nietoksyczne mikroorganizmy, które podawane doustnie, są korzystne dla zdrowia gospodarza. (2)

Korzyści płynące z dostarczenia probiotyków w przypadku drobiu, i wszystkich ptaków, obejmują podtrzymanie normalnej mikroflory jelitowej, ograniczenie aktywności enzymów bakteryjnych i zwiększenie aktywności enzymów układu pokarmowego. Skutkuje to lepszym wykorzystaniem składników odżywczych pochodzących z pożywienia i lepszym trawieniem. U młodych ptaków otrzymujących probiotyki masa ciała była znacznie wyższa niż u innych piskląt. Probiotyki pomagają również w zwalczaniu infekcji bakteryjnych i mogą hamować rozwój niektórych patogenów w układzie pokarmowym. (3)

Większość naukowców odnotowuje fakt, że w układzie pokarmowym normalnych, zdrowych i nienarażonych na stres ptaków domowych (drobiu) równowaga korzystnych i nie-korzystnych (w ten sposób określam mikroorganizmy, które nie są korzystne, ale niekoniecznie są szkodliwe - tłum.)  mikroorganizmów jest niestabilna. Kiedy równowaga istnieje, organizm funkcjonuje z maksymalną wydajnością. Wydaje się jednak, że jeśli ptak poddany jest stresowi, korzystna flora bakteryjna, zwłaszcza pałeczki kwasu mlekowego (Lactobacillus), mają tendencję do ograniczania liczebności, a nie-korzystna do nadmiernego rozrostu. Fakt ten może prowadzić do nagłych chorób, takich jak np. biegunka lub przyczynić się do słabego wykorzystania składników zawartych w pożywieniu, niepełnego trawienia, słabego wzrostu, a także prowadzić do pewnych zaburzeń behawioralnych, takich jak np. skubanie piór. Ochronna i korzystna flora bakteryjna, która normalnie występuje w jelitach, jest zwykle dość stabilna, jednakże niekorzystny wpływ mogą wywierać na nią pewne czynniki związane z dietą i środowiskiem. Trzy najczęstsze to: kuracje antybiotykami, stres i nadmierna higiena, która nie dopuszcza do otrzymania przez pisklęta odpowiedniej flory bakteryjnej od rodziców. (4)

Aby jakiś organizm mógł być stosowany w ptasich probiotykach, musi spełniać pewne warunki. Bakterie probiotyczne muszą naturalnie występować w jelitach ptaków i muszą być zdolne do zasiedlenia nabłonka jelit, a także pokonać potencjalne przeszkody, takie jak niskie pH żołądka czy obecność kwasów żółciowych w jelitach; muszą też sprostać konkurencji innych mikroorganizmów w przewodzie pokarmowym (5).

Istnieje wiele różnych probiotycznych gatunków używanych obecnie w różnych preparatach probiotycznych dla ptaków. Należą do nich Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus helveticus, Lactobacillus lactis, Lactobacillus salivarius, Lactobacillus plantarum, Streptococcus thermophilus, Enterococcus faecium Enterococcus faecalis, Bifidobacterium spp. i Escherichia coli. Z dwoma wyjątkami, wszystko to są naturalne szczepy flory bakteryjnej jelit. Tymi dwoma wyjątkami są: Lactobacillus bulgaricus i Streptococcus thermophilus, które są początkowymi mikroorganizmami jogurtowymi. (6) W trakcie moich poszukiwać doszłam do tego, że Lactobacillus acidophilus, Streptococcus faecium i Enterococcus faecium wydają się być najczęściej wymieniane w pracach naukowych i występują w bardzo wielu ptasich probiotykach dostępnych w handlu. Dla wyjaśnienia muszę zaznaczyć, że mikroorganizm dawniej znany jako Streptococcus faecium został przeklasyfikowany i obecnie nosi nazwę Enterococcus faecium. W artykułach i literaturze, a także na etykietach może pojawiać się jedna z tych nazw, a mogą pojawiać się obie.

Powstaje pytanie na co zwracać uwagę wybierając na rynku ptasi probiotyk?

Przede wszystkim mikroorganizmy wykorzystane w preparatach probiotycznych muszą być zdolnymi do przeżycia żywymi szczepami. Po drugie, tego rodzaju probiotyk, powinien mieć zagwarantowany odpowiednio długi okres ważności (od 18 do 24 miesięcy), co oznacza, że jest to bardzo stabilny produkt. Po trzecie, na etykiecie musi znajdować się wykaz mikroorganizmów z podaniem ich liczby na gram produktu. Biorąc pod uwagę liczbę mikroorganizmów wydaje się, że 2,0 x 108 CFU na gram jest odpowiednim poziomem (CFU – colony-forming unit czyli jednostki tworzące kolonie JTK - tłum). Produkt zawierający mniej bakterii będzie mniej skuteczny. Wybrany probiotyk powinien też przynieść widoczne rezultaty.

Poszukując ptasiego probiotyku wybierać należy takie, które zawierają rożne szczepy bakteryjne. Już ponad dwadzieścia lat temu naukowcy stwierdzili, że połączenie różnych szczepów bakterii probiotycznych daje lepsze rezultaty niż stosowanie jednego szczepu. Kiedy testowano działanie Lactobacillus casei i Lactobacillus acidophilus osobno i wspólnie okazało się, że szczepy te połączone dają lepsze rezultaty niż każdy z nich podawany oddzielnie. Sugeruje to, że mieszaniny bakterii są bardziej skuteczne, a efekty działania poszczególnych szczepów mogą się sumować. (7)

Przy świadomym zakupie odpowiedniego probiotyku należy unikać preparatów zawierających mikroorganizmy nie mające szans na przeżycie. Są to martwe mikroorganizmy, które nie są w stanie mnożyć się w jelitach ptaków. Na etykietce musi być wyraźnie napisane, że preparat zawiera żywe kultury bakterii. Podobnie powinno się uniknąć liofilizowanych bakterii, które umierają dość szybko, o ile nie są przechowywane w warunkach chłodniczych. Gorszej jakości preparaty probiotyczne mają trwałość 100 lub mniej dni - o ile nie są przechowywane w lodówce. Należy również upewnić się, że preparat zawiera Lactobacillus acidophilus oraz Enterococcus faecium (Streptococcus faecium).

W czasie szukania informacji do tego artykułu, odkryłam Avi-Culture (amerykański probiotyk dla ptaków – przyp. tłum.) Avi-Culture jest jedynym nie-GMO ptasim probiotykiem na rynku. Avi-Culture nie tylko więc spełnia wszystkie przedstawione powyżej kryteria, ale nawet je przekracza. Mimo, że niekorzystny wpływ produktów modyfikowanych genetycznie (GMO) nie został nigdy wystarczająco udokumentowany, zawsze lepiej podawać produkty jak najbardziej naturalne i wolne od modyfikacji wymyślonych przez niedoskonały umysł ludzki.

Przypisy:
(1) "The Role of Probiotics in the Poultry Industry", S. M. Lutful Kabir, International Journal of Molecular Sciences. 2009, str. 3531-3546.
(2) ibid.
(3) ibid.
(4) ibid.
(5) ibid.
(6) ibid.
(7) "Systemic augmentation of the immune response in mice by feeding fermented milks with Lactobacillus casei and Lactobacillus acidophilus". G Perdig—n, M E de Macias, S Alvarez, G Oliver, and A P de Ruiz Holgado, "Immunology", Jan 1988, Published by the British Society for Immunology.


Leslie Moran zajmuje się holistycznym leczeniem rożnych zwierząt. Jej strona to Best Bird Food Ever.

Artykuł został pierwotnie wydrukowany w czasopiśmie Parrots Magazine, w numerze z lipca 2010.

    Serwis polecany przez Polskie Towarzystwo Miłośników Papug
    Czyż papugi nie są wspaniałe?


  zdjecie


    Polecamy


J. Karocka "Nimfy. O nimfach prawie wszystko... i o innych papugach co nieco"    Prawa autorskie          Odpowiedzialność          O mnie          Kontakt                    design:    www.webtemplatemall.com   
CopyrCopyright 2000-2010 Joanna Karocka

Design downloaded from FreeWebTemplates.com
Free web design, web templates, web layouts, and website resources!